Termeni si conditii

Data actualizării: 11.04.2023

1. Definiția termenilor

1.1. 1.1. Acești termeni de folosire a Serviciului de găzduire ZOOKU sunt încheiați între dvs. ('dvs.' , 'al dvs.') și S.C. Zooku Solutions S.R.L (denumită în continuare Zooku) și constituie cea mai recentă versiune a TC (Termeni și Condiții). Folosirea serviciului de găzduire, a cumpărării de nume de domenii este subiectul acestor Termeni și Condiții (TC) și al tuturor documentelor incluse în referințe.

1.2. Zooku își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare/utilizare. Orice fel de modificări aduse acestor Termeni, vor fi afișate pe site, iar în prealabil vor fi prezentate utilizatorilor săi pentru revizuirea și acceptarea acestora. Puteți salva oricând o copie a acestor Termeni pentru o referință ulterioară.

1.3 Prin completarea formularului de înregistrare și click-ul butonului 'ACCEPT' :

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENȚII TERMENI, NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE.

2. Descrierea serviciului

Acest serviciu oferă utilizatorilor Zooku accesul la un bogat pachet de resurse on-line: Web Hosting, Business eMail și servicii pentru nume de domenii. În cazul în care nu se precizează explicit contrariul, orice nouă facilitate introdusă va fi subiectul acestor Termeni. Pentru a folosi serviciul, trebuie să aveți accesul la internet (world wide web), fie direct, fie prin dispozitive care pot accesa conținutul web, și să plătiți taxele aferente necesare pt. accesul respectiv. În plus, trebuie sa aveți echipamentul necesar pentru a vă conecta la internet, incluzând un computer și modem sau alte dispozitive de acces.

3. Înregistrarea domeniilor

3.1. Dacă înregistrați un domeniu folosind Serviciul, se aplică și următorii termeni și condiții:

 1. Zooku va achiziționa domeniile (exemplu: .com, .net, .org, .info, .biz) respectând regulile ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) și trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile ICANN https://www.icann.org iar domeniile .ro prin ICI-ROTLD (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ICI-Bucuresti) respectiv trebuie să fiți de acord și cu termenii și condițiile ICI-ROTLD https://rotld.ro/home/ și https://rotld.ro/dispute-resolution-policy/. Înțelegeți că se crează o legătură contractuală distinctă între dvs. și ICANN sau ICI-ROTLD și că dvs, și nu Zooku sunteți responsabili pentru toate taxele, obligațiile și sarcinile legate de această relație. Sunteți de acord că obligațiile de despăgubire din 'Garanții' în acești Termeni (Secțiunea 13) includ revendicările sau cererile asociate cu numele de domeniu și cu orice servicii de pre-înregistrare prin Serviciu și cu termenii și condițiile ICANN sau ICI-ROTLD. Zooku își declină orice responsabilitate în caz de litigiu asupra numelor de domenii pe care le găzduiește.
 2. Veți figura ca persoană de contact al domeniului dvs, în situația în care nu alegeți altă persoană de contact. Dacă alegeți alte persoane de contact, aceste persoane vor face parte dintr-un acord direct cu ICANN sau ICI-ROTLD și, în plus, va fi implicat și de acest acord, odată cu dvs. Prin aceasta autorizați ca Zooku să figureze la contact de plată, contact tehnic și nameserver pentru domeniul dvs. și ca Zooku să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. Totuși, la terminarea Serviciului, Zooku poate ceda imediat aceste capacități și își rezervă dreptul de a transfera contul dvs. la ICANN sau ICI-ROTLD pentru incasarea plăților aferente. În cazul unui asemenea transfer, autorizați ICANN să fie contactul de plată, tehnic și nameserver al domeniului dvs și să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. La terminarea Serviciului, Zooku nu este răspunzător pentru trimiterea unor înștiințări, emailuri sau altă corespondență sau să ia alte măsuri pentru domeniul dvs. Sunteți singurul răspunzător pentru toate taxele neplătite sau în curs de plată, la fel ca și de modificarea contactului de plată, tehnic și nameservere ale domeniului dvs, dacă nu specifică Zooku altceva.
 3. Ați luat la cunoștință că Zooku nu poate garanta disponibilitatea numelor de domeniu selectate de dvs. până când Zooku nu primește confirmarea comenzii sale de la ICANN sau ICI-ROTLD, ceea ce poate dura câteva zile lucrătoare.

3.2. Folosirea unui domeniu existent

Dacă alegeți să folosiți serviciile de găzduire Zooku pentru un domeniu înregistrat deja la un alt furnizor, trebuie să cereți registratorului inițial modificarea pentru dvs. a nameserverelor și setarea celor furnizate de Zooku.

OBSERVAȚIE: DACĂ ALEGEȚI SĂ FOLOSIȚI DOMENIUL ÎNREGISTRAT LA UN ALT FURNIZOR CU SERVICIUL NOSTRU, SUMELE PLĂTITE CĂTRE Zooku PENTRU SERVICIU NU INCLUD ȘI TAXELE DE ÎNREGISTRARE PE CARE LE DATORAȚI FURNIZORULUI ANTERIOR, ȘI VEȚI CONTINUA SĂ FIȚI RĂSPUNZĂTOR PENTRU TAXELE DATORATE PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A CONTRACTULUI PENTRU NUMELE DOMENIULUI REGISTRATORULUI ACTUAL, INCLUZ ND TAXELE DE REÎNNOIRE.

3.3 Verificarea informațiilor numelui de domeniu

În conformitate cu termenii ICANN și pentru a diminua riscul fraudării Serviciului, Zooku își asumă dreptul de a cere periodic verificarea de către registrant a informațiilor introduse de către Dvs la înregistrare. În cazul în care Dvs nu furnizați sau nu verificați informațiile necesare în timp de 15 zile de la emiterea cererii de către Zooku, Zooku poate sista furnizarea Serviciului și înlătura oricăror informații de pe serverele sale, inclusiv a numelui domeniului.

4. Obligații de înregistrare

Pentru a folosi Serviciul, trebuie să aveți un ID valid Zooku și să fi fost de acord cu Termenii și Condițiile Zooku de la https://zooku.ro/termeni

Pentru folosirea Serviciului, sunteți de acord să:

 1. furnizați date adevărate, exacte, curente și complete despre dvs. în completarea formularului de înregistrare a Serviciului (asemenea informații sunt considerate parte a 'Datelor de Înregistrare' descrise în secțiunea 5 de mai jos) și
 2. să mențineți și reînnoiți cu promptitudine Datele de Înregistrare astfel încât acestea să fie adevărate, exacte, curente și complete. Dacă furnizați informații false, inexacte, vechi sau incomplete sau Zooku are motive întemeiate de a suspecta ca aceste informații sunt false, inexacte, vechi sau incomplete, are dreptul de a suspenda sau șterge imediat contul dvs. și să refuze furnizarea Serviciului (sau elemente ale acestuia) în prezent sau pentru viitor. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Serviciul poate include recepționarea de către dvs a anumitor comunicări din partea Zooku cum ar fi anunțuri ale serviciilor, mesaje administrative și Zooku Newsletters, și că aceste comunicări sunt considerate o componentă a apartenenței la comunitatea Zooku și nu veți avea posibilitatea de a opta pentru a nu le primi.

5. Facturare

5.1. Facturare periodică

Zooku va emite periodic facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului furnizat. Frecvența plății o veți alege dumneavoastră din contul dvs. de Hosting. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de hosting. Plata se face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuării plății. În caz de neplată Zooku are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului precum și ștergerea conținutului fără nici o notificare prealabilă. Reactivarea unui cont de găzduire șters sau suspendat, este posibilă doar prin achitarea proformelor restante sau prin plata unei taxe de reactivare în sumă de 75 Ron + Tva.

5.2 Trecerea la un abonament superior sau inferior

Aveți posibilitatea să treceți de la un abonament inferior la unul superior și invers în orice moment al lunii.

Aceste modificări vor avea loc imediat. Plata va fi corespunzătoare tipului de abonament ales. Dacă valoarea abonamentului este mai mica decât suma plătită de dvs. în contul acestei diferențe va putea fi creditat contul dvs. Zooku. Returnarea și taxarea vor fi calculate în funcție de numărul de zile rămase din lună. Data scadenței nu se va modifica.

5.3 Schimbări de preț

Prețul fiecărui serviciu este în conformitate cu tarifele afișate pe site-ul https://www.zooku.ro în momentul comenzii Beneficiarului.

Prestatorul își rezervă dreptul de a schimba tarifele serviciilor sale fără nici o notificare prealabila.

Preturile domeniilor se actualizează zilnic în funcție de preturile furnizorilor acestora.

Schimbarea tarifelor nu operează retroactiv.

6. Durata și renunțarea la servicii

6.1 Durata

Perioada acestui Regulament începe în data în care Dvs. v-ați înregistrat sau data când ați folosit inițial Serviciul, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de Dvs conform Procedurii de Înregistrare (Termeni Inițiali). În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de Zooku trebuie să anunțați Zooku despre aceasta.

6.2 Renunțarea la servicii de către utilizator

Puteți renunța la servicii în orice moment. În cazul în care renunțați la serviciu înainte de data stabilită în 'termenii inițiali' accesul Dvs la servicii va fi imediat suspendat iar taxele plătite pentru serviciu nu se rambursează.

6.3 Renunțarea sau blocarea Serviciului de către Zooku

Zooku poate renunța oricând la furnizarea Serviciului după o notificare prealabilă.

De asemenea respectând dreptul dvs de notificare, Zooku va putea suspenda imediat sau stopa furnizarea Serviciului, bloca accesul sau parola la contul Dvs. ori la casuțele de mail, înlătura serviciile de pe serverele Zooku sau înlăturarea conținutului site-ului Dvs, în cazul în care:

 1. dvs nu ați respectat, violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament Zooku sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 2. dvs ați furnizat la înregistrare informații false
 3. dvs nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare
 4. dvs nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de e-mail declarată la înregistrare
 5. dvs sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități - vânzarea de produse sau servicii - care intră sub incidența legii sau
 6. dvs sunteți implicat în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația Zooku sau a altor terți.
 7. pe contul dvs Zooku a detectat o activitate suspecta, un cont de email compromis sau trimitere de Spam.
 8. dvs găzduiți sau operați servicii de streaming audio sau video
 9. dvs găzduiți site-uri care folosesc/conțin scripturi sau orice alte softuri de minare, sau realizare cryptomonede

Orice suspendare a serviciului de către Zooku va avea efecte imediate, Dvs. vă exprimați acordul asupra existenței unei situații iremediabile. În cazul în care ID-ul Zooku este șters pentru oricare dintre motivele de mai sus, accesul dvs la Serviciu este de asemenea oprit, fără posibilitatea restituirii banilor.

6.4 Renunțarea la Servicii datorită oricărei părți

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul Regulament dacă:

 1. oricare din părți nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toată diligența necesară pentru a remedia situația apărută timp de 30 de zile după primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată și neonorarea obligației timp de 5 zile din momentul înștiințării primite de la Zooku.
 2. cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

6.5 Suspendarea serviciilor la intervenția autorităților

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul regulament și Serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept Zooku poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

6.6 Ștergerea conținutului

Zooku își rezervă dreptul de a șterge permanent de pe serverele sale, toată sau o parte a informației sau conținutului aflat pe site-ul dvs., incluzând dar nelimitându-se la informația procesată, lista e-mailurilor, fișiere, e-mail și pagini web generate de dvs utilizând Sistemul. Zooku nu are nici o obligație în urma acțiunii de ștergere a conținutului.

6.7 Responsabilitatea pentru plați/taxe

În cazul în care Zooku suspendă doar o parte a Serviciului dvs., ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor, aceasta nu suspendă obligația dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care Zooku suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării Sistemului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen.

6.8 Renunțarea la drepturi

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în acești TC.

7. Proprietatea contului de site și securitatea

Trebuie sa setati o parola pentru a avea acces în contul dvs. a Serviciului, și sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială. Sunteți responsabil de menținerea securității contului dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul dvs și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului dvs inclusiv cu cele efectuate de utilizatorii adreselor de email de pe domeniul dvs. Sunteți de acord să anunțați Zooku de orice cont neautorizat sau alte breșe în securitate. Zooku nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă Zooku nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale Utilizatorilor Adreselor de Email ale domeniului dvs., cărora le dați un cont de email pe domeniul dvs, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorate unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, nu Zooku.

8. Utilizatorii emailurilor domeniului

8.1 Descrierea Serviciului

Zooku Hosting email vă permite să înregistrați un nume de domeniu și să creați conturi de email cu scopul de a trimite și primi emailuri de la și la numele de domeniu înregistrat de dvs. Sunteți de acord, în mod expres că orice violare a acestor termeni poate să rezulte cu terminarea/ștergerea oricărei și a tuturor adreselor de email, după cum Zooku singura consideră necesar. Zooku nu își asumă nici o obligație pentru orice pierdere datorată activităților utilizatorilor emailurilor domeniului.

8.2 Utilizatorii emailurilor domeniului

Vă rugăm să țineți cont de faptul că Utilizatorii Emailurilor Domeniului sunt subiectul Termenilor de Utilizare Zooku (https://zooku.ro/termeni). Zooku nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate de activitățile Utilizatorilor Emailurilor Domeniului.

Orice violare a acestor termeni poate să rezulte cu suspendarea/ștergerea sau resetarea parolei oricărei și a tuturor adreselor de email, după cum Zooku singura consideră necesar.

9. Reguli și obligații referitoare la confidențialitate și utilizare

9.1 Politicile Zooku

Sunteți de acord că ați avut acces, ați citit și ați înțeles Acordul de confidențialitate Zooku - https://zooku.ro/confidentialitate . Acest Acord de confidențialitate conține restricții pentru activitatea dvs. online (inclusiv prohibiții împotriva mesajelor Email comerciale nesolicitate - spam). Zooku poate schimba acest Acord de Confidențialitate cu o notificare, notificare care poate fi constituită și prin publicarea a noii politici Zooku pe site-ul web.

Adițional, nu aveți voie să publicați, transmiteți sau să retransmiteți sau să stocați materiale cu ajutorul Serviciului, pe care Zooku considera că:

 1. violează o lege sau regulament local sau străin;
 2. este amenințător, obscen, indecent, defăimător sau poate afecta un individ, grup sau entitate sau,
 3. violează dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software 'pirat' sau alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare; aceste exemple nu sunt limitative.

Sunteți de acord să NU:

 1. publicați, transmiteți sau să faceți disponibil prin alt mod conținut care este ilegal.
 2. vă asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial Zooku, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în alt mod legătura dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
 3. falsificați header-ele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii Conținutului transmis prin serviciu
 4. încărcați, publicați sau transmiteți Conținut pe care nu aveți dreptul sa îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu informații interne, cu drept de proprietate, confidențiale învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajamente de confidențialitate)
 5. să publicați sau transmiteți în alt mod Conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți,
 6. să publicați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite 'spam'. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de 'spam', cum ar fi:
  • trimiterea de emailuri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă.
 7. să publicați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărei componente software sau hardware a computerului sau a echipamentului de comunicație.
 8. să conturbați sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate de Serviciu.
 9. să încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
 10. să interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la Serviciu

Sunteți de acord să nu implicați Zooku în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă cauzează pagube dumneavoastră sau altei părți, Zooku își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs, afacerea dvs. și/sau personalul dvs, site-urile dvs, și materialele conținute pe site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul Zooku și nu pentru beneficiul dvs. sau a unei a treia părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia Zooku constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a Politicilor Zooku, Zooku va putea închide imediat site-ul dvs. și să vă notifice această acțiune. Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care ați putea avea împotriva Zooku pentru asemenea acțiuni.

9.2 Politici de trimitere a e-mailurilor

Fiecare căsuță de mail este limitata astfel incat sa nu permită trimiterea unui număr mai mare de N* mesaje într-un interval de 60 minute. Aceste limitări (restricții) sunt necesare pentru a menține calitatea serviciului email oferit. Depășirea acestei limite are ca rezultat blocarea temporara a trimiterii de mesaje tip email pe adresa respectiva. In cazul în care se înregistrează depășiri consecutive ale limitelor se risca blocarea pe perioada nedeterminata a trimiterii pe căsuța de mail. N* numărul maxim de mesaje permis și dimensiunea totala a acestora, conform pachetului de găzduire.

Trimiterea de mesaje nesolicitate de tip SPAM este interzisa!!!

Prin SPAM înțelegem trimiterea masiva a mesajelor electronice nesolicitate, către persoane cu care expeditorul nu a avut contact și care nu și-au dat în prealabil acceptul pentru a primi astfel de mesaje.

Orice sesizare primita va fi analizata iar în cazul în care se confirma aceasta duce la suspendarea imediata a trimiteri de mesaje tip email pe domeniul respectiv fără o anunțare în prealabil a deținătorului.

Deblocarea sau ridicarea restricțiilor de trimitere în cazul abuzurilor se face doar prin cerere scrisa către Zooku și după achitarea unei taxe 25 euro + TVA.

9.3 Utilizarea resurselor

Toate conturile de găzduire sunt monitorizate de catre Zooku pentru a urmari consumul de resurse pe servere. Daca un cont de gazduire utilizeaza o cantitate mare de resurse, clientul respectiv va fi contactat de catre un reprezentant Zooku pentru a discuta in aceasta privinta.

In cazul in care un cont de gazduire sau un script utilizeaza o cantitate foarte mare de resurse (procesor, memorie) iar aceasta duce la perturbarea activitatii serverelor, contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fara informarea prealabila a clientului.

9.4 Restrictii/limitari

In cazul descoperirii unor probleme de securitate ce pot duce la functionarea necorespunzatoare a serverelor sau faciliteaza exploatarea programelor instalate pe server, ne rezervam dreptul de a impune restrictii hardware si software in folosirea serverelor Zooku fara vreun anunt prealabil.

9.4.1 Limitari si Functii oprite Apache / PHP

9.4.2 Limitari transmitere email

Max 360 mesaje/recipiente de pe o casuta de mail in interval de 60 minute (contorizarea incepe cu primul mesaj trimis)

Max 250 Mb de pe o casuta de mail in interval de 60 minute (contorizarea incepe cu primul mesaj trimis)

La trimiterea mesajelor de tip email din PHP este obligatorie folosirea la headerul FROM: a unei adrese conforme RFC 5321 - 5322 si care apartine domeniului de pe care se face trimiterea. Mesajele care au FROM: necorespunzator vor fi respinse automat.

9.4.3 Serviciul nelimitat

Serviciul nelimitat Zooku este furnizat clientilor cu scopul de a oferi o experienta excelenta de utilizare. Serviciul nelimitat inseamna ca Zooku nu impune o limita express conform pachetului contractat de client iar clientul poate folosi neingradit serviciul, fara a abuza de acesta, pina la limita maxima disponibila conform tehnologiilor curente.
Utilizarea abuziva a serviciilor nelimitate este interzisa și duce la restrictionarea sau suspendarea accesului clientului la acel serviciu, fara nicio notificare prealabila sau alte formalitați.
Zooku isi rezerva dreptul de a determina in mod rezonabil utilizarea abuziva a serviciilor nelimitate (utilizarea abuziva a serviciilor nelimitate include, dar nu se limiteaza la, orice activitate care depaseste in mod semnificativ nivelul normal de utilizare a serviciilor, apreciat ca mediana utilizarii serviciului de catre clienti cu acelasi tip de pachet contractat).

9.4.4 Backup zilnic

Efectuam backup-uri zilnice asupra datelor dvs, pentru a va asigura ca aveti o plasa de siguranta la care sa apelati in cazul in care backupul facut de dvs. este corupt.
Backup-ul Zooku este efectuat in regim "best effort", ceea ce înseamna ca facem toate eforturile posibile pentru a va asigura ca datele dvs. sunt in siguranta, insa nu garantam o recuperare completa in caz de pierdere a acestora si nu raspundem pentru lipsa partiala sau completa a backup-ului, inexistenta unui backup dintr-o anumita perioada, coruperea partiala sau totala a backup-ului, orice alta defectiune software sau hardware care afecteaza buna functionare a procesului de backup.
Clientul este singurul care stie cand si cum sa faca backup (a.i. datele sa fie coerente) si de cite ori sa faca backup (dupa/inainte de un update) si deasemenea este singurul responsabil de a avea o copie de siguranta valida a datelor sale.

9.4.5 Migrare gratuita

Zooku ofera gratuit migrarea site-ului web si a email-ului pentru clientii sai, odata cu cumpararea unui pachet de gazduire pe minim un an, exceptand cazurile complexe unde Zooku isi rezerva dreptul de a refuza oferirea acestui serviciu gratuit. Cazurile complexe includ, fara a se limita la, migrari din panouri de control cu o cota de piata < 10%, migrari de pe servere VPS/dedicate, migrari de pe panou de control opensource / dezvoltat in-house sau migrari pentru domenii gazduite pe un setup customizat.
Migrarea presupune transferul catre Zooku a tuturor datelor, fisierelor, bazelor de date sub forma de backup coerent valid, precum si a tuturor informatiilor necesare pentru buna functionarea a site-ului si a serviciilor de email.
Pentru transfer, clientii trebuie sa contacteze departamentul de asistenta Zooku si sa furnizeze informatiile si datele necesare pentru migrare.

10. Software adițional

Respectând orice software adițional care este disponibil datorită legăturii dintre Zooku și Serviciu, dacă alegeți să descărcați sau să accesați asemenea software adițional, înțelegeți că trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile adiționale înainte de a folosi software-ul.

11. Suportul

Zooku își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru Serviciu, și orele la care este diponibil.

12. Garanții

Sunteți de acord sa oferiti garantii pentru Zooku si partenerilor sai ca nu veti avea pretentii sau cereri, incluzand taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate aparitiei acesteia in Continutul site-ului dvs., folosirii de catre dvs a Serviciului, relatiei dvs cu Serviciul, incalcarii TC de catre dvs sau incalcarii oricaror altor drepturi ale altei parti, incluzand , dar nelimitandu-se la utilizarea de catre dvs. a continutului, marci inregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Zooku isi rezerva dreptul ca pe cheltuiala sa isi asume apararea si controlul a oricarei garantii din partea dvs., dar facand acest lucru nu va scuteste de obligatie de garantie din partea dvs.

Furnizorul garantează o disponibilitate de 99,9% a serviciilor oferite. În cazul unui uptime mai mic decât procentul menționat, fiecare client va primi la perioada de găzduire achiziționată 120% din intervalul de timp în care serviciul a fost nefuncțional. Despagubirile se ofera doar la cererea clientului. Zooku Solutions este absolvit de plata oricăror penalităţi sau daune în caz de forta majora, ca urmare a suspendării contului, din culpa CLIENTULUI sau a unei terțe părți.

13. Revânzarea Serviciului

Sunteți de acord să nu reproduceți, multiplicați, copiați, vindeți, revindeți sau exploatați oricare componentă a Serviciului, folosirea Serviciului, sau accesarea Serviciului fără permisiunea expresă a Zooku.

14. Practici generale privitoare la folosire și stocare

Ați luat la cunoștință că Zooku poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

15. Modificări ale Serviciului

Zooku își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că Zooku nu este răspunzător dvs sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

16. Declinarea responsabilității

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:

 1. utilizarea serviciului se face pe riscul dvs. serviciul este furnizat pe baza: 'așa este'. Zooku nu iși asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, inluzând, dar nelimitându-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume.
 2. orice material descărcat sau în alt mod obținut prin folosirea serviciului se realizează la discreția și riscul dvs și că sunteți singurul responsabil pentru orice stricăciune a computerului dvs sau pierderea de date rezultată în urma descărcării unor materiale.
 3. mecanismele de securitate încorporate în software(sistem) cunosc limitari efective/inerente, dvs având responsabilitatea de a identifica exact necesitățile dvs.
 4. zooku prin prezentul acord sau alți termeni furnizați nu garantează că:
  1. serviciul se potrivește exact cerințelor dvs.,
  2. serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori,
  3. rezultatele obținute prin folosirea serviciului vor fi fără greșeală și de încredere,
  4. calitatea produselor, serviciilor, infromațiilor sau altor materiale cumpărate sau obținute de dvs prin serviciu vor indeplini așteptările dvs, precum și
  5. orice eroare a software-ului va fi corectată
Zooku va lucra consecvent pentru a mentine serviciul; totusi, zooku nu este responsabil pentru daune, pierderi de date, pierderi ale detaliilor clientilor sau detalii ale vanzatorului, venituri sau alte perturbari ale afacerii datorate intarzierilor, transmiterii gresite sau ne-transmiterii informatiilor, datorita restrictionarii sau intreruperii accesului, erorilor de program sau alte erori, utilizarii neautorizate datorita partajarii accesului la serviciu, sau altor interactiuni cu serviciul. Sunteti responsabil pentru mentinerea si efectuarea backup-ului datelor dumneavoastra si a oricaror informatii stocate prin intermediul serviciului.

17. Forta Majora

Cu exceptia obligatiei de a efectua plati, niciuna dintre parti nu va fi responsabila pentru orice esec sau intarziere in actiunile sau inactiunile sale guvernate de acesti Termeni si Conditii in cazul in care acestea rezulta dintr-o cauza care este in afara controlului sau, cum ar fi (dar fara a se limita la): acte de razboi, acte guvernamentale, intreruperea serviciului de internet (care nu rezulta din actiunile sau inactiunile Zooku), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaje si conflicte de munca. Cauzele de forta majora: trebuie sa fie comunicate celeilalte parti. Partea care se confrunta cu forta majora trebuie sa depuna eforturi comerciale rezonabile pentru a corecta prompt orice disfunctionalitati sau intarzieri. Daca Zooku nu poate furniza serviciul pentru o perioada de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment continuu de forta majora, veti avea posibilitatea de a rezilia serviciul, dar Zooku nu va avea nicio obligatie in niciun fel.

18. Garantarea Rambursarii in 30 de Zile

Politica de returnare a banilor se aplica doar planurilor de gazduire web si nu pentru serviciile suplimentare, precum certificate SSL sau domeniilor achizitionate. La inregistrarea unui domeniu, se percepe o taxa care nu poate fi rambursata. Inregistrarea domeniului se efectueaza imediat dupa efectuarea platii, deoarece dorim sa garantam ca domeniul dumneavoastra nu va fi preluat de catre o alta persoana sau entitate. Puteti solicita transferul domeniului catre un alt proprietar. Daca in termen de 30 de zile de la activarea pachetului dvs. de gazduire nu sunteti multumit, puteti solicita suspendarea contului si returnarea banilor. Nu exista costuri sau taxe suplimentare in ceea ce priveste suspendarea serviciului sau rambursarea banilor. Pentru a initia procedura de returnare, trebuie sa respectati urmatorii pasi:

Cererea va fi procesata in maxim 24 de ore. Se va face o rambursare integrala pentru cererile depuse in termen de 30 de zile de la data activarii contului. Dupa trimiterea cererii dvs., aveti la dispozitie sapte zile calendaristice pentru a va face backup-urile datelor si a transfera fisierele dumneavoastra. Dupa expirarea acestui termen, contul va fi sters de pe serverele noastre. Nu exista nicio taxa pentru aceasta perioada de sapte zile.

Ai nevoie de ajutor?